Psikolog Aydın ŞENSOY

ERAL NIT 5-17 Sözel Olmayan Zeka Testi

Türkiye’de geliştirilen ERAL-NIT 5-17, nörolojik beyin temelli çalışmalardan etkilenen, kültürel ögeler içermeyen 5-17 yaş grubundaki çocukları değerlendiren, 5 alt test ve 16 alt alandan oluşan, beynin dört lobun fonksiyonel yeterliliklerini ölçen, bireysel olarak uygulanan, uygulama süresi 25 dakika olan bir zekâ testidir. Bu test, zekayı beyin fonksiyonlarının bileşkesi olduğu varsayımıyla geliştirilmiştir. ERAL-NIT, beyinin bazı fonksiyonlarını ölçen testlerden oluşan bütüncül bir testtir.

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zekâ test olan ERAL-NIT, alt testlerden alınan standart puanlar sayesinde, çocuğun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanına sahip olarak gerekli eğitim desteğinin kapsam ve yönünün belirlenmesinde oldukça önemli katkılar sunmaktadır.

Ayrıca ERAL-NIT’ın ebeveynleri sürece dahil ederek, çocuklarının özel ve genel performans değerlendirmelerinin çocuğun mevcut durumu ile uyumlu olup olmadığını gösterir bir özelliğe sahiptir. Ebeveyn Beklenti Ölçeği göz önüne alındığında mevcut diğer zekâ testlerin bıraktığı boşluğu doldurması bu teste üst düzeyde bir albeni kazandırmakta, uzmanın elini güçlendirmektedir.

ERAL-NIT, nörolojik beyin temelli çalışmalardan etkilenen, kültürel ögeler içermeyen bir bilişsel zeka testidir. Beynin frontal, parietal, temporal ve oksipital loblarının, bir bütün olarak birbirine bağlı bir şekilde çalıştığına ve her birinin belirli zihinsel üst düzey süreçlerden sorumlu olduğuna inanılmaktadır.

Bu çalışmada, araştırmacılar bu üst düzey yönetici işlevler için 16 alt alan belirlediler; alıcı dil, kaba motor hareket, sayısal yetenek, dikkat, yakınsak düşünme, şekil-zemin algısı, ifade edici dil, ince motor hareket, sosyal yetenek, hafıza, ıraksak düşünme, görsel manipülasyon, kavram bilgisi, görsel algı, akıl yürütme yeteneği ve parça bütün ilişkisi.

Test ayrıca çocuklarıyla ilgili ebeveyn değerlendirmelerini de araştırmaktadır. Ebeveynler çocuklarının genel ve daha özel performansa dayalı özellikleri hakkında kendi görüşlerini ifade ederler.

ERAL-NIT ayrıca yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), dikkat eksikliği (DE) ve dil kullanım bozukluğunun (DKB) belirlenmesinde sonuçlar da vermektedir.

ERAL-NIT zekâ düzeyini ölçmekte kullanılır.

ERAL-NIT, nörolojik beyin temelli çalışmalardan etkilenen, kültürel ögeler içermeyen bir bilişsel zekâ testidir.

Beynin frontal, parietal, temporal ve oksipital loblarının, bir bütün olarak birbirine bağlı bir şekilde çalıştığına ve her birinin belirli zihinsel üst düzey süreçlerden sorumlu olduğuna inanılmaktadır. ERAL-NIT 5 alt testten oluşmaktadır. Bunlar; Resim Çizme, Taklit, Labirent, Simetri, Dikkat.

Resim çizme alt testi; anlatım(kompozisyon), insan ve ağaç matrislerini değerlendirirken; Taklit alt testi yer, yön ve yapı matrislerini, Dikkat alt testi ise göl canlılarını, farklar, oluşumlar, puzzle ve tahmin matrislerindeki alıcı ve seçici dikkatin yanı sıra muhakeme gücünü de ölçmektedir.

Sonuç verdiği 16 alt alan bulunmaktadır. Bu alt alanlar; Alıcı Dil, Kaba Motor Hareket, Sayısal Yetenek, Dikkat-Konsantrasyon, Yakınsak Düşünme, Şekil-Zemin Algısı, İfade Edici Dil, İnce Motor Hareket, Sosyal Yetenek, Hafıza, Iraksak Düşünme, Görsel Manipülasyon, Kavram Bilgisi, Görsel Algı, Akıl Yürütme Yeteneği, Parça Bütün İlişkisi.

ERAL-NIT ayrıca Öğrenme sorunlarının tespitinde kullanılır. Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG), dikkat eksikliği (DE) ve dil kullanım bozukluğunun (DKB) sorunlarının tanımlanmasında ve tanımlanan durumlarda destek amaçlı kullanılır. Bu dört alanda bireyin genel durumunu belirlenmesinde kullanılabilecek güvenilir bir psikolojik ölçme aracıdır.

Gelişimsel desteğe ihtiyacı olan çocukların desteklenmesinde kullanılır.

Psikososyal çalışmalarda kullanılır.

Test hakkında detaylı bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

www.eralep.com