Psikolog Aydın ŞENSOY

Evlilik, Çift ve Aİle Danışmanlığı

Aile danışmanlığı; ilişkiler açısından sorun yaşayan kişilerin  arasındaki sorunların çözümünde daha rahat ve doğru bir şekilde üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktadır. Çocuklar, ebeveynler ve sorunun içeriğine göre bazen diğer yakın akrabaların da katılımıyla gerçekleşmektedir. Aile danışmanının sağladığı güvenli ortam içerisinde ailenin tüm bireyleri sorunun ortaya çıkmasında ve devam etmesinde sorumluluk üstlenir. Aile üyeleri arasındaki iletişim ve problem çözme becerilerinin gelişimi sağlanır.

Aile danışmanlığının hedefi;  aile içindeki bireyin değişimini değil  daha çok ailenin yapısını ve aile içindeki bireylerin birbirleriyle iletişim biçimlerini  değiştirmektir. Aile danışmanlığı siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer kişiler ile ilgili olan sorunlar, yeni yaşam sürecine uyum sağlama  ve düzenlemelerin yapılması, çocuklara ilgili yaşanılan sorunlar gibi birçok sorunla ilgili olabilir.

AİLE DANIŞMANLIĞININ AMAÇLARI:

  • Kişiler arası ilişkilerin ışığında kaygı ve çatışmaların giderilmesi
  • İç ve dış krizlere karşı ailenin dayanıklılığını arttırmak
  • İç görünün arttırılması
  • Nesiller arası ilişkilerin arttırılması ve düzeltilmesi
  • Duygusal gerilimler için aile üyeleri ile işbirliğinin kurulmasıdır.

Ailenin temel gereksinimleri içerisinde;  değerli olma, güven ortamı, sorumluluk duygusu, yakınlık ve dayanışma duygusu  bulunmaktadır. Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin bütününü ele almasıdır. Seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Aile içerisinde yaşanan bireyler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen  ölüm, hastalık, bireylerin evden ayrılması gibi farklı konularda ailedeki bireylere destek verilmesidir.

Aile danışmanlığında incelenen konu; aile içerisindeki bireyler arası ilişkinin ve iletişimin niteliğidir. Bu konuda yaşadığınız zorluklar karşısında profesyonel bir yardım alabilirsiniz.

Aile danışmanlığında incelenen konu; aile içerisindeki bireyler arası ilişkinin ve iletişimin niteliğidir. Bu konuda yaşadığınız zorluklar karşısında profesyonel bir yardım alabilirsiniz.
Virginia Satir