Psikolog Aydın ŞENSOY

Sıkça Sorulan Sorular

Yapılacak çalışma için ücretlendirme sistemimiz değişiklik göstermektedir. Çocuk, ergen ve yetişkin için yaşanılan zorluklar konusunda iletişime geçerek detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Seans sıklığı genellikle hafta da bir olmakla beraber, danışanın hali hazırda durumları göz önünde bulundurularak değişkenlik gösterebilmektedir.

Sabah 09:00 akşam 20:00 saatleri arasında çalışmakta olup cumartesi günleri içinde randevu oluşturulmaktadır.

 • Danışma esnasında elde edilen bilgi ve belgeler danışan ve danışman arasında gizli tutulur.
 • Danışman, danışanına koşulsuz saygı ve kabul gösterecek, problemlerinin çözümünde ona rehberlik edecek, psikolojik destek verecektir.
 • Danışman gerekli görüyor ise danışanını ek yardım hizmetlerine sevk edebilir.
 • Danışman tarafından psikolojik danışma ancak sebebi danışana sözlü veya yazılı olarak bildirilerek, karşılıklı olarak sonlandırılabilir. Bu durumda danışanın zarar görmemesi için başka bir meslektaşa yönlendirmesi yapılacaktır.
 • Danışanın danışma randevularına sadık kalmaması durumunda danışman, psikolojik danışma sürecine son verme hakkına sahiptir.
 • Psikolojik danışma sürecinde danışan merkez alınacak, tüm süreç boyunca danışan ve danışman işbirliği yapacaktır.
 • Danışma sürecinde danışman, danışandan yaptığı her seansın ücretini talepte bulunacaktır.
 • Tutulan tüm kayıt ve raporların, yapılan tüm görüşmelerin gizliliği kurumumuz tarafından taahhüt edilmektedir. Görüşme, kayıt ve raporların gizliliği ancak aşağıda belirtilen koşullarda ihlal edilebilir:

 

 1. Kişinin kendisi veya vasisi izin veriyorsa
 2. Kişinin açık ve yüksek intihar riski varsa
 3. Kişi başkalarına karşı saldırgan planlar belirtiyor ise
 4. Kişinin ölümcül bulaşıcı bir hastalığı var ve bilgiyi bulaştırabileceği kişiler ile paylaşmayı reddediyor ise
 5. Kişi bir çocuk ise ve istismar ediliyor ise
 6. Kişi bir çocuğu istismar ediyor ise
 7. Kişi bir yaşlıyı taciz veya istismar ediyor ise
 8. Mahkeme veya yasal merciler bilgi talep ediyor ise.
 • Danışmanlık süreci başlangıcında sizi dinler, gerekli değerlendirmeleri yapar, gizlilik ve profesyonel ilişki çerçevesinde sizinle hedefler belirleyerek bu doğrultuda sizinle çalışmaya başlar.
 • Sizi objektif bir şekilde yargılamadan dikkatle dinler.
 • Sizi içten bir ilgiyle dinler, sizi daha iyi tanımak için sorular sorar.
 • Sorununuzu çözmenize yardımcı olan kişidir ancak nasıl yaşamanız konusunda size öğüt veren kişi değildir
 • İnançlarınıza, değerlerinize, düşüncelerinize karşı önyargısız ve hassas olmaya çalışır.
 • Gerekli durumlar gördüğünde sizi başka uzmanlara yönlendirebilir.
 • Sorunlarınızı daha etkili bir şekilde çözebilmeniz için kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olmaya çalışır.
 • Danışma alış amacının farkında olmak.
 • Problemini çözmeye istekli ve bu konuda danışman ile işbirliği yapmaya hazır olmak.
 • Danışma randevularına belirlenen gün ve saatte gelme, program dışı çıkan danışmaya gelmeyi engelleyen durumlardan danışmanını 24 saat önceden haberdar etmek.
 • Danışanın uzun süre danışmaya gelemeyecek olduğu durumlarda danışmanını haberdar etme ve ortak bir çözüm üretmek.
 • Danışmaya son verilmek istendiğinde danışan ve danışman karşılıklı olarak anlaşarak feshetmek.
 • Danışman tarafından gerekli görüldüğü takdirde başka destek hizmetleri (Tıbbi, sosyal) almaya rıza göstermek.
 • Danışman tarafından verilen görev ve ödevleri yerine getirmek.
 • Danışmana bildirilen iletişim bilgilerinin güncel olması ve değişikliklerden danışmanı bilgilendirmesi.
 • Seansların verimli geçmesi amacıyla görüşmelerde cep telefonlarının kapalı tutulması gerekmektedir.
 • Kurumumuzda sigara içilmemektedir.

Psikolog; psikoloji lisans programını tamamlamış ruh sağlığı meslek çalışanıdır. Tıp eğitimi almamışlardır. Dolayısıyla doktor değildir. Ve ilaç yazma yetkisi yoktur.

Psikolog doktor değildir. Ruh sağlığında bozulmalar olan bireyler için psikiyatri işbirliği ile tedavi yapılabilir. Danışan yaşamış olduğu psikolojik problemleri kendisi aşma noktasında zayıf kalmış, nasıl aşabiliriz noktasında uzmandan yardım almak üzere psikoloğa gitme kararı almıştır. Bu medeni karar, ruh sağlığı yerinde olmayan bireylerin verebileceği bir karar değildir. Bireyin psikoloğa gitmesi problemlerin ele alınmasında, çözümü noktasında, farkındalık kazanma noktasında, kendini tanıma noktasında sağlıklı bir süreçtir. Dolayısıyla vermiş olduğu karar akıllıca bir karardır. Psikoloğa akıllı bireyler gelirler.

Psikiyatrist; Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra 4-5 yıl süre ile psikiyatri ihtisası yapar ve uzman doktor olur. Bir psikiyatrist eğer eğitim almış ise psikoterapi de yapabilir. Psikiyatrist aynı zamanda bir tıp doktoru olduğu için gerekli görürse psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ilaç tedavisini düzenleyebilir. Psikiyatrik hastalıklara neden olabilecek ya da ayırıcı tanı ve tedavide dikkate alınması gereken tıbbi hastalıklar konusunda da bilgi sahibidir. Bu nedenle psikiyatrist geniş bir alanda değerlendirme yapabilecek şekilde eğitim almıştır.

Psikolog; Fen Edebiyat Fakültesi ( farklı fakülteler de söz konusu olabilir ) Psikoloji lisans programını tamamlayan ruh sağlığı çalışanıdırlar. Psikolog eğitimini aldığı terapi yöntemini uygular, hastalara psikolojik yardım sunar, danışanın ruhsal durumunu değerlendirmek ve buna uygun müdahale geliştirmek için objektif ve subjektif psikolojik testler uygular.

Aile içinde yaşanılan iletişim problemleri oluşmaya başladığında aile danışmanlığı almanız önerilmektedir. Yaşanılan sorunların önceden çözümlenmesi amacıyla normal süregelen durumlarda da danışmanlık hizmeti alınabilmektedir.

En temel sorumluluğunuz planlanan oturumlara düzenli olarak katılmanızdır. Oturuma gelmenizi engelleyecek bir durum söz konusu olduğunda, bunu, oturumdan bir gün önce ya da olabildiğince erken bir tarihte danışmanınıza bildirmeniz gerekmektedir.

 • Bireysel danışmanlık hizmetimizin süresi 50 dk ile sınırlıdır. Ancak sürenin uzaması durumu psikoloğumuz tarafından bu durum tolare edilecek olup, ekstra ücret talep edilmeyecektir.
 • Aile danışmanlığının süresi 1 ile 1 buçuk saat arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak sürenin uzaması durumu psikoloğumuz tarafından bu durum tolare edilecek olup, ekstra ücret talep edilmeyecektir.
 • Görüşmelerin hem sizi hem de diğer kişileri bekletmememiz için vaktinde başlaması önem teşkil etmektedir. Bu sebeple şayet sizden kaynaklanan bir sorun ile görüşmelere geç gelirseniz, o günkü görüşmeniz geç kaldığınız süre kadar kısa sürecektir. Geç kalma kurumumuz sebebiyle oluşursa psikoloğumuz bu gecikmeyi telafi etmekle yükümlüdür.
 • Psikolojik danışma süreci her hafta belirlenen gün ve saatte gerçekleşecek olup bu süre danışanın probleminin niteliğine göre belirlenir.
 • Psikolojik danışma sürecini sona erdirme kararı danışman ve danışan tarafından ortak görüş birliği ile verilecektir.

Testin yapılabilmesi için bir takım şartlar vardır. Öncelikle kişinin tok karna olması gerekmektedir. Yeterince uyku uyumuş olması aranan diğer şartlardandır. Yakın zamanda herhangi travmatik bir süreçten çıkmış olmaması ve testi yaparsan ya da psikoloğa gidersen sana şunu alacağız veya buraya götüreceğiz gibi bir takım vaadlerde bulunulmamış olması gerekmektedir.

Kağıt kalem testidir. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri dünyada en yaygın kullanılan yetişkin psikopatoloji ve kişilik testidir. Çeşitli ruh sağlığı uzmanları ve psikologlar MMPI envanterini ayırıcı tanıyı koymak, tedavi planını oluşturmak için kullanılmaktadır. 16 yaş üstü en az orta eğitim seviyesindeki bireylere uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. 1,5-2 saatte uygulanabilir. Envanterin, sağlığı, psikosomatik belirtileri, motor bozukluklar, cinsel, dini, politik ve sosyal tutumlar, eğitimsel, ailevi ve evlilik sorunları ile çeşitli nevrotik ve psikotik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan 566 maddesi 10 klinik ve 3 geçerlik alt testi vardır. 

Uygulamayı öncelikte indirmeniz gerekmektedir. Daha sonra kayıt olmalısınız. Kayıt olduktan sonra e-mail adresinize bir aktivasyon linke gelecektir. O linke tıklamanız gerekmektedir. Tüm bunlarla beraber kayıt olduğunuzu bize belirttikten sonra size bir davetiye göndereceğiz. Ve böylelikle uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sistem, uygulamayı kullanan tüm katılımcılarda Sınav Kaygı Envanteri doldurmalarını istemektedir. Uygulamadan önce belirli bir düzeyde olan sınav kaygı seviyesi, uygulama kullanılması tamamlandıktan sonra gözle görülür belirli bir düzeye düştüğü gözlemlenmektedir.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bir eğitim programıdır. 

PROGRAM 2 TEMELE DAYANMAKTADIR:
1) Öğrenme Psikolojisi,
2) Nöropsikolojik temeller.

Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevleri etkili biçimde iyileşme hedeflenir.

ATTENTIONER PROGRAMIN AMACI:

 • Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.
 • Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.
 • Uygulayıcının verdiği tek yardım; Tayfun sembolüdür.
 • Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolü sağlanır.
 • Sonuç olarak tüm program boyunca günlük hayat simule edilmiş olur. 

Çocuk ile 15 seans yapılandırılmış programdır. Aile ile de 5 seans çalışılır. Toplamda 20 seanstır.

Bireye tekrar MOXO Dikkat Testi uygulanarak arada ki değişim fark edilecektir. Hangi alanda ne gibi iyileşmeler olmuş somut bir şekilde belirtilecektir.

Program Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünden yararlanır. Çocuk ve ergenler için uygundur. 6 seanslık yapılandırılmış bir programdır. 5 seans çocuk birey ve 1 seansta aile ile çalışılır. Sürece başlarken teknoloji bağımlılığı ile alakalı bireye test uygulanır. Düzeyi ölçülür. Akabinde aileden birisinden de destek ile süreç başlatılır. Sürecin sonunda teknolojiyi etkin ve işlevsel kullanma ve zamanını doğru yönetmesi amaçlanır.

Bunlar Dışında Sorularınız İçin

İletişime Geç +90 535 483 77 76