Psikolog Aydın ŞENSOY

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuklarda ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve çözülebilmesi için psikolojik destek almak çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önem taşır. Danışmanlık ve terapi süreci çocukların duygularını ve düşüncelerini fark etmesi ve ifade etmesi, yaşadıkları sorunları tetikleyen faktörlerin belirlenmesi ve çocuklara yaşadıkları sıkıntılarla başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçlar.

Ergenlik fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişim alanlarında yaşanan hızlı  değişime uyum sağlamayı gerektiren bir dönemdir.  Ergenlik dönemindeki birey, tüm bu değişimleri başta ebeveynleri ve diğer aile üyeleri olmak üzere sosyal çevreye de entegre etmekte güçlük yaşayabilir. Bu nedenle ergen danışmanlığında bireye sağlanan desteğin yanı sıra ebeveynlere sunulan danışmanlığın sürece katkısı önemlidir.

Çocuk ve ergen danışmanlığında ‘aile’ sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak ele alınır ve ilk seans başta olmak üzere bazı seanslar ailelerin de katılımını içerecek şekilde düzenlenir. Terapi ile birlikte ailenin ve ev ortamının yeniden yapılandırılması çocuğun ve ergenin terapi sürecinin olumlu yönde ilerlemesine katkıda bulunur.