Psikolog Aydın ŞENSOY

Stres Yönetiminde Dışavurumcu Terapi Teknikleri

Stres herkesin günlük hayatta yaşayabileceği bir psikolojik dinamiktir. Stresli hallerde vücudumuz da birtakım değişiklikler baş gösterebilir. Bu değişiklikler olduğu zaman vücudumuzun verdiği reaksiyonları fark edebilmek ve vücudumuzu rahatlatabilmek gerekmektedir. Stresimizi yönetme de belli başlı dışavurumcu teknikler vardır. Bu teknikler stresimizi yönetmekte işlevseldirler. Bu eğitim ile stresimizi yönetebilmeyi ve dışavurumcu teknikler ile vücudumuzun stres seviyesini fark edebilmeyi ve vücudumuzu rahatlatabilmeyi öğreniyoruz.